logo
KAJAKI

Wypożyczalnia kajaków 

Otwarte codziennie w godzinach 07.00-19.00

Spływy na szlaku z Sułowa do Rudy Sułowskiej.

Rezerwacje: 71 75 90 888, 534 964 120 lub rezerwacje@stawymilickie.pl

W przypadku trwałego zniszczenia lub kradzieży pobierana jest opłata w wysokości 100 % ceny rynkowej sprzętu (nie uwzględnia się amortyzacji).

 

CENNIK

Wypożyczenie kajaku - 75 zł z dowozem

Zasady wypożyczania kajaków są określone w regulaminie wypożyczalni - > Regulamin <

 

Szlak kajakowy Baryczy

Powolnym nurtem Baryczy biegnie szlak kajakowy, mało wymagający, lecz piękny krajobrazowo.

Przebieg:

(oznakowany) Odolanów – przystań przy dworcu PKP – Łąki Odolanowskie - Jaz Uciechów – Wróbliniec – Jaz Wróbliniec – Jaz Potasznia – Jaz Gądkowice – Lelików – Jaz Bolko – Nowe Grodzisko – Jaz Sławoszowice – Milicz – Jaz Sułów – Ośrodek Wypoczynkowy Sułów – Łąki – Jaz Niezgoda – Ruda Żmigrodzka – Jaz Osiek (Biedaczka) - Żmigród.

Barycz to niezwykle urodziwa rzeka. Jej dolina to jeden z najcenniejszych ekosystemów nie tylko Polski, ale Europy i Świata. Warto poznać Dolinę Baryczy z perspektywy kajaka, zapewni to nam niesamowite doznania i bliski kontakt z przyrodą. Barycz to rzeka niezbyt wymagająca, dlatego świetnie nadaje się także dla początkujących kajakarzy. Jeden z najmniejszych średnich spadków w Polsce (0,035%), liczne jazy piętrzące wodę, powodują, że rzeka płynie bardzo leniwie. Największe problemy z jakimi możemy spotkać się w trakcie płynięcia to zwalone drzewa, zatory i niski stan wód – zwłaszcza latem. O ile na większości odcinków można sobie poradzić z płyciznami, to często latem płyniecie kajakiem poniżej jazu w Sułowie jest niemożliwe. Średni przepływ wody w Baryczy wynosi 27,5 m sześć./sek. i charakteryzuje się dużą zmiennością w zakresie 2,9 – 295 m sześć./sek. Najwyższy poziom wód jest na wiosnę oraz na jesień kiedy rybacy spuszczają wodę ze stawów (wrzesień-październik). Szlak kajakowy został wytyczony przez Fundację Doliny Baryczy w 2007 r. i liczy 60 km. Zaczyna się w Odolanowie, a kończy w Żmigrodzie. Planowane jest jego przedłużenie oraz oznakowanie szlaków na innych rzekach. Na odcinku z Odolanowa znajduje się 9 jazów (Uciechów, Wróbliniec, Potasznia, Gądkowice, Bolko, Sławoszowice, Sułów, Niezgoda, Osiek z czego 4 (Bolko, Sławoszowice,, Sułów i Niezgoda) nigdy nie są do przepłynięcia i wymagają przenioski kajaków. Przez pozostałe można przepłynąć, gdy śluzy są podniesione. Przystanie znajdują się w Odolanowie, Potaszni, Jazie Bolko, Jazie Sławoszowice, w Miliczu (park przy pałacu Maltzanów), Ostoi Koników Polskich, przy Grodzisku Kaszowo, Sułowie przy jazie (w budowie) i w Żmigrodzie. Na trasie znajdują się znaki informujące o niebezpiecznych palach, jazach i możliwości ich przepłynięcia bądź nie, miejscach wysiadki i wodowania kajaków, elektrowniach wodnych, dopływach oraz kilometrze rzeki.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015