logo
http://www.barycz.pl
SZLAK

Całodzienna wycieczka po najciekawszych miejscach w sąsiedztwie Milicza. Na wycieczkę szlakiem najlepiej wybrać się na przełomie maja i czerwca (ze względu na kwitnące wtedy rododendrony i akacje).

Przebieg:

Pętla wokół miasta Milicz: OSiR Milicz-Karłów - park pałacowy w Miliczu - Kąty - Stawiec - Stawczyk - jaz Sławoszowice - Sławoszowice - PKP Milicz.

Długość ok. 16 km

OPIS

Opis szczegółowy szlaku

Szlak ciągnie się przez 16km. To wyprawa po okolicach Milicza. Aby móc podziwiać kwitnące pięknie rośliny na szlaku m.in. drzewa akacjowe i krzewy rododendrony – poleca się na wycieczkę szlakiem na przełomie miesięcy: maj i czerwiec. Na trasie rośnie ponad to 42 gatunki roślin chronionych. 28 z nich są objęte ochroną ścisłą. Milicz jako miasto został zdobyty 22 stycznia 1944r. przez Armię Czerwoną i wraz z Ziemiami Odzyskanymi został przyznany Polsce w ramach ładu po II wojnie światowej. Był rekompensatą za utracone przez Polskę Kresy Wschodnie. Do dziś, herb Milicza przedstawia św. Jerzego na koniu zabijającego smoka. Istnieje co najmniej od XV w., ponieważ taki wizerunek zachował się na najstarszej zachowanej pieczęci. W niemieckich czasach flaga Milicza miała biało-żółtą kolorystykę i pochodziła od flagi tutejszego bractwa kurkowego. W czasach powojnia nie używana. Do tematu flagi wrócono po pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990r. do niemieckich barw dodano zieleń – symbolizującą lasy otaczające Milicz. Chodziło również o odróżnienie jej od popularnej flagi papieskiej. Uchwałą Rady miejskiej w Miliczu flaga gminy Milicz posiada obecnie 3 poziome pasy: biały, żółty i zielony.

Na ternie gminy Milicz, w okolicach miejscowości Sułów, udokumentowano złoża piasków kwarcowych. Na terenie znajduje się niezagospodarowane złoże piasku o pojemności 243,7 mln ton, w tym: piasek ze żwirem i piasek dla celów budowlanych, surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej. Gaz ziemny jest eksploatowany na terenie gminy Odolanów, w okolicach miejscowości Bogdaj i Uciechów. Złoża gazu ziemnego znajdują się również w gminie Żmigród.

Jedno z najlepszych miejsc na trasie, którego przeznaczenie jest wyłącznie rekreacyjno-odpoczynkowe to – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu. Znajduje się on wśród sosnowych lasów. Do ośrodka należą: korty tenisowe, kąpieliska, domki campingowe i boiska sportowe. Przy ośrodku ma swój początek ścieżka przyrodnicza do Wałkowej. OSiR otwarty jest od 1 maja do końca września.

Atrakcją pozostaje również grobowiec rodu Maltzanów – zbudowany w latach 30-stych XX w. Mimo, że jest zrujnowany, o śladach przeszłości mogą tu świadczyć: budulec z rudy darniowej, jak i umiejscowienie go w południowej części milickiego pałacowego parku.

Park pałacowy natomiast posiada nie tylko roślinną szatę, ale również pozostałości średniowiecznego zamku, co razem traktowane jest jako zespół pałacowo-parkowy. Miejsce to rozciąga się na ok. 50ha i powstał na przełomie XVIII i XIX w. jest utrzymany w stylu angielskim i porośnięty dębami, lipami i grabami. Jako drzewostan dominuje rodzima roślinność. A kolorem dominującym pozostaje tu fiolet od różaneczników i kilku odmian azalii pontyjskich. To znów prowadzi do dawnej szkółki właśnie różaneczników i azalii – w okolicach miejscowości Kąty. Zdziczała obecnie szkółka dawała zaopatrzenie parku milickiego w kwiaty i rośliny. Obecnie niemal całkowicie wyginęły tu różaneczniki. One i żółto kwitnące azalie rozsiały się samoistnie po okolicznych łąkach, opuszczonych pastwiskach i gęstwinie leśnej.

Na szlaku następnym przystankiem może być Stawiec. Tu na Wzgórzu Joanny możliwe jest podziwianie rozległego widoku na Wzgórza Trzebnickie i Krośnickie. W centrum wsi ów szlak krzyżuje się ze szlakiem czarnym niedaleko Wzgórz Cieszkowskich. Nieco dalej na wschód od zabudowań wsi można zobaczyć starą zachowaną cegielnię z XIX w. A przy drodze gogołowickiej zachował się ewangelicki cmentarz z ok. 1850r.

Na trasie znajduje się Jaz Sławoszowice, które jest jednym z wielu urządzeń hydrotechnicznych na rzece Baryczy. Dzięki niemu można przejść na lewy brzeg rzeki. System jazów na Baryczy powstawał przez wieki w celu zwiększenia efektywności wykorzystania wód rzeki dla celów hodowlanych a nie dla przystosowania jej do roli szlaku wodnego – gospodarczego czy turystycznego. Jazy na Baryczy są naprawdę przegrodami.

Ponieważ linię stacji PKP w Miliczu otwarto w 1875r. jest możliwość przyglądnięcia się dawnemu wyglądowi zabytkowej zabudowy. Stąd prostą drogą prowadząc dalszą wędrówkę można trafić do ośrodka w Karłowie na szlak czerwony zwany zamkowym.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015