logo
http://www.barycz.pl
SZLAK

Szlak "Zamkowy" zatacza szeroką pętlę po Dolinie Baryczy i pozwala zapoznać się zarówno ze stawami w dnie Doliny Baryczy jak i krajobrazem morenowym wzgórz na południu.

Przebieg:

Milicz Karłów - Milicz PKP - Sławoszowice - Ruda Milicka - Grabownica - Czatkowice - Staw Czarny Las - Krośnice - Dziewiętlin - Świebodów - Wzgórze Joanny - Postolin - Pracze - Sułów - Słup Napoleona - Żmigród.

Długość ok. 42 km

OPIS

Opis szczegółowy szlaku

To teren stawów i morenowych wzgórz południowych – utworzonych z materiału skalnego osadzonego przez lodowiec i utworzonego przez przemieszczanie go aż do ukształtowania tej charakterystycznej pagórkowatej powierzchni ziemi. Zaczyna się tam, gdzie fragment szlaku zielonego przebiega przez Milicz Karłów. Szlak ma ok. 42km długości i charakterystyczną cechę czyli zamki, które można na nim napotkać nader często.

Na terenie gminy znajdują się oznakowane aż cztery ścieżki przyrodnicze. Ich przebieg oznaczony został białym kwadratem z przekątnym zielonym paskiem. W odróżnieniu od innych szlaków, można tu odbywać zajęcia edukacyjne i radzić sobie w terenie jako osoba indywidualna bez strachu, że się przypadkowy nawet turysta zgubi wśród różnorodności terenu. Ścieżka w Postoline prowadzi przez stare lasy bukowe do Wzgórza Joanny. Ścieżka w Miliczu-Karłowie wiedzie zaś przez laski sosnowe i dąbrowy aż do czystego, szumiącego nieustannie leśnego potoku. Ścieżka w Rudzie milickiej to gęste dąbrowy porastające kompleksy stawów.

Na szlaku tym jest możliwość otarcia się nie tylko o wielkie rybne stawy, ale też przemierzenie lasów. Są to lasy gęsto porastające Wzgórza Krośnickie i w części kotlinę Żmigrodzką. W lasach tych dominują bory sosnowe na glebach bielicowych. Natomiast pośród lasów liściastych największy obszar zajmuje żyzna buczyna. W takiej scenerii przyjdzie odwiedzającemu przewędrować nie tylko ten szlak, ale i pozostałe.

Przygodę z pięknymi obiektami można zacząć w Rudzie Milickiej-Grabownicy, gdzie znajduje się ok. 14m wysoka wieża widokowa. Stoi ona w trzcinowisku nad Stawem Grabownica.

W Czatkowicach podziwiać można szereg starych drewnianych zabudowań. A niedaleko tej miejscowości znajduje się Grób Myśliwego – to obelisk z czterech ułożonych na sobie głazów z napisem w grawerze, mówiącym, że pochowanego tutaj myśliwego zabił jeleń podczas polowania.

Na dalszej drodze przychodzi czas na Staw czarny las. Czarne stawy to inaczej Stawy Krośnickie. Ich częścią jest tutaj Staw Zofia. Stawy umiejscowione są wśród boru dębowego z pięknymi alejami. Ciekawymi budowlami są na tym terenie domy zbudowane z rudy darniowej.

W Krośnicach można zobaczyć pałac Volrmesteinów. A w Dziewiętlinie park dworski bez pałacu, jaki nie przetrwał do lat obecnych.

Następnie na Wzgórzu Joanny można udać się na zameczek myśliwski, z którego uda się pooglądać krajobraz okolicy.

W rezerwacie Wzgórze Joanny na powierzchni ok. 26ha zachowały się marzanki wonne w runie leśnym oraz lęgowe ptaki: trzmielojady, siniaki, zielonosiwe dzięcioły i muchołówki małe.

Z zabytków architektury można zobaczyć na szlaku zabytkowy kościół z końca XIX w. konstrukcji szachulcowej oraz dwór hrabiego Henryka von Salisch w Karminie – przysiółku Postolina położonym ok. 1km na północ od tej miejscowości. Tam też znajduje się miejsce pochówku Zuzanny i Henryka von Salisch, otoczone interesującym drzewostanem z sosny żółtej.

W niedalekiej odległości od Wzgórza Joanny można odwiedzić Postolin, gdzie można odpocząć na zalesionym obszarze Małej Turyngii – jak nazywano niegdyś Postolin. Miejscowość ta nadal bardzo przypomina górzyste, malownicze pasma Lasu Turyńskiego i Kotliny Turyńskiej.

W Praczach nie sposób przeoczyć starej dzwonnicy. A na Szwedzkiej Górce w prowizorycznym grobie spoczywają polegli żołnierze i ich dowódcy ze Szwecji zabici podczas wojny trzydziestoletniej właśnie w tym miejscu. Zabytkowy, barokowy pałac Burghausów znajduje się na szlaku w miejscowości Sułów.

W Gruszeczce stykają się dwie skrajności. W maju rozkwitają rododendrony, tworząc sad kwitnących krzewów. Natomiast nieopodal leżą pozostałości dawnego hitlerowskiego obozu jenieckiego. Podobnie obóz jeniecki znajdował się dawniej w Książęcej Wsi.

O atrakcyjności Postolina decyduje zbiór przyrodniczo-krajoznawczych obiektów na niewielkiej powierzchni dużego kompleksu leśnego. W postolińskim parku można zobaczyć cenną kolekcję drzew i krzewów ozdobnych takich jak: orzech czarny, tulipanowiec amerykański, olszę czarną czy jodłę jednobarwną.

Poruszając się wzdłuż trasy kolejki wąskotorowej można natrafić na dziwny kamień, stojący na pograniczu trzech niegdysiejszych posiadłości rodów Maltzanów, Hatzfeldów oraz sióstr zakonnych z Trzebnicy. Kamień posiada rysę, powstałą prawdopodobnie na skutek ostrzenia szabli wojskowych, którzy tędy maszerowali. W Jamniku można pójść nad największy staw na szlaku Staw Jamnik z pięknym widokiem na otaczającą go przyrodę. Na końcu będąc w Żmigrodzie odwiedzi się zespół parkowo-pałacowy wraz z wysoką wieżą ciśnień.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015