logo
fot. Dariusz Ogłoza © Stawy Milickie
SZLAK

Szlak jest główną trasą turystyczną, prowadzącą z zachodu na wschód Doliny, wzdłuż rzeki Barycz. Zaczyna się w Kędziach pod Żmigrodem, a kończy w Antoninie (lub odwrotnie).

Przebieg:

Kędzie - Żmigród - Radziądz - Szarzyna - Niezgoda - Grabówka (początek niebieskiego szlaku rowerowego) - Ruda Sułowska - Łąki - Sułów - Pracze - Postolin - Tomaszków - Kaszowo - Milicz - Ruda Milicka - Grabownica - Czatkowice - Staw Czarny Las - Henrykowice - Potasznia - Wróbliniec - Bartniki - Uciechów - Odolanów

Długość ok. 95 km

OPIS

Opis szczegółowy szlaku

Na szlaku tym można zwiedzić:

Odolanów - Najbardziej wartościowym pod /względem przyrodniczym terenem chronionym Gminy Odolanów jest Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” utworzony w 1996 roku. Obejmuje obszar 87 040 ha, z czego na tereny gmin: Odolanów, Sośnie i Przygodzice przypada 17 000 ha. Głównym celem powstania parku była ochrona walorów przyrodniczych, kulturalnych i krajobrazowych. Północna granica obiektu przebiega zaledwie kilka kilometrów od Ostrowa Wlkp. Dalej na południe rozciąga się obszar urzekający bogactwem świata roślin i zwierząt. Tereny leżące w dolinie Baryczy to kompleksy stawów rybnych, torfowisk, lasy lęgowe i łąki. W granicach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” znajduje się bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym kompleks łąk odolanowskich. Szczególnie cenne pod względem florystycznym są obszary w pobliżu wsi Garki i Boników. Natomiast teren położony między rzeką Kuroch a Kanałem Świeca, na południe od wsi Uciechów i Raczyce, wyróżnia się większą liczbą stanowisk lęgowych ptaków wodno-błotnych. W Parku stwierdzono występowanie 121 zespołów roślinnych, liczne stanowiska roślin chronionych (43 gatunki, w tym 29 objętych ochroną całkowitą), 250 gatunków ptaków, w tym 166 gatunków lęgowych. Obecnych jest 51 gatunków ssaków, w tym 23 chronione. Granica parku przebiega z kierunku Bartnik, poprzez drogę gruntową w kierunku Uciechowa i Raczyc do granicy Odolanowa, obchodzi miasto od południa i wschodu i dalej biegnie drogą Odolanów – Tarchały.

Zabytki - Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Odolanowie zbudowano w latach 1790-1794, a jego fundatorką była Eleonora z Cettnerów Sułkowska – ostatnia starościna odolanowska.

Kościół powstał w miejsce wcześniej zburzonego drewnianego kościoła z XV wieku. Drewniany kościół pod wezwaniem św. Barbary w Odolanowie-Górce pochodzi z 1784 roku i powstał dzięki hojności żony starosty odolanowskiego, Gryzeldy Rozdrażewskiej.

W barokowym ołtarzu głównym znajduje się cenny obraz patronki z 1618 roku oraz XVIII-wieczne rzeźby świętych: Piotra, Pawła, Stanisława i Wojciecha. Dawny kościół ewangelicki (zbór) wybudowany w latach 1775-1780, po II wojnie światowej uległ znacznej dewastacji.

Obiekt zbudowany na planie regularnego ośmioboku, otynkowany, posiada dwie wieżyczki mieszczące schody. We wnętrzu znajduje się dwukondygnacyjny balkon.

Dawny obiekt religijny dziś stanowi miejsce organizacji imprez kulturalnych, wystaw, wernisaży i pokazów. Odolanowski Ratusz został wybudowany w latach 1898-1899. To dwukondygnacyjny budynek w stylu neogotyckim.

Na zewnętrznej elewacji znajduje się tablica ku czci powstańców Wiosny Ludów z 1848r. Na przedmieściu Odolanowa zachowała się wieża ciśnień z 1903 roku, której wysokość od ziemi do kopuły dachu wynosi 28m.

Mimo wielokrotnych modernizacji, zasady działania wodociągu pozostały takie same.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015